KHÓA HỌC KỸ NĂNG QUẢN LÝ

  Khai giảng: 27/04/2024)
Khóa học quản lý kho tại iRTC là giải pháp tối ưu hàng đầu giúp doanh nghiệp có được những nhân sự chuyên môn cao, có thể giải quyết tốt những tình huống tại kho và hiểu về mã vạch trong quản trị kho bãi.
  Khai giảng: 09/05/2024)
Khóa học kỹ năng lãnh đạo đột phá cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để dẫn dắt doanh nghiệp tạo nên những đột phá, giúp doanh nghiệp vượt qua những tình huống khó khăn và phát triển vượt bậc
  Khai giảng: 16/05/2024)
khóa học Kỹ năng lãnh đạo của chúng tôi, bạn sẽ không chỉ tìm thấy những chiến lược lãnh đạo hiệu quả mà còn học cách vượt qua những rào cản tâm lý và học thuật, giúp bạn tự tin đối diện và giải quyết những thách thức khó khăn trong quá trình lãnh đạo.
  Khai giảng: 16/05/2024)
Khóa học Nâng cao năng lực quản lý cấp trung của iRTC giúp học viên có thể nhận định rõ vai trò và vị thế của mình cũng như cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết để làm tốt vai trò là nhà quản lý cấp trung tại doanh nghiệp
  Khai giảng: 18/05/2024)
Khóa học Kỹ năng Thiết Lập và Quản Lý Theo Mục Tiêu của iRTC không chỉ là một cơ hội để học viên có thể học cách định hình và quản lý mục tiêu của mình một cách thông minh, mà còn là một bước đầu tiên quan trọng trong việc xây dựng sự nghiệp quản lý trong tương lai.
  Khai giảng: 18/05/2024)
Khóa học Kỹ năng Quản Lý Con Người của iRTC sẽ giúp học viên phát triển các kỹ năng quản lý con người, có thể tạo ra môi trường làm việc thúc đẩy động lực cũng như tạo tiền đề giúp học viên phát triển thành nhà lãnh đạo trong tương lai.
  Khai giảng: 18/05/2024)
Khóa học Kỹ năng Xây dựng quy trình của iRTC không đơn thuần chỉ cung cấp những lý thuyết về quy trình mà còn hướng dẫn học viên cách để có thể xây dựng và ứng dụng quy trình vào hoạt động của doanh nghiệp.
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO